Rendelési információk

A megrendelés menete

Webáruházunkon keresztül regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A megrendeléshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A weblapon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, egyéb szolgáltatást (szállítást, beépítést, üzembe helyezést) nem tartalmaznak. A kiválasztott termék melletti kosárba gombra kattintva lehet rögzíteni a megrendelést. A kosár tartalma linkre kattintva megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát. Megrendelés előtt itt van lehetőség megadni a szállítási címet, egyéb elérhetőséget. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés gombra kattintva kell jóváhagyni a műveletet. Ezt követően egy automatikus e-mailt fog kapni a megrendelés beérkezéséről. A szállítás időpontjára vonatkozóan munkatársunk rövid időn belül email-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

A megrendelést az M&M Lakberendező Kft. e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot és határidőt. A várható általános szállítási idő: 10 (tíz) munkanap.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés iktatásra kerül, utóbb hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

Fizetési opciók:

- a kiszállítást megelőzően, banki átutalással a 10918001-00000097-95270007 bankszámlára, számla illetve pro-forma számla alapján. Az átutalás határideje a számla kiállításától számított 5 (öt) nap.

- kiszállításkor, az áru átvételekor, készpénzben a szállítónak,

- a kiszállítást megelőzően, személyesen, készpénzben az ügyfél által választott üzletünkben.

Üzleteinkben bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!

Az átadott áruk ellenértékének teljes kifizetéséig az áru tulajdonjoga az M&M Lakberendező Kft-t illeti.

 

Szállítás: 

- 150.000.-Ft-ig történő rendelés esetén a szállítási költség bruttó 2.500.-Ft

- 150.000.-Ft felett történő rendelés esetén a szállítás ingyenes az ország egész területén

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.

Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon, a szállítást legalább 24 órával megelőzően van lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az esetleges esztétikai hibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.

A vevőnek a házon belüli akadálymentes készülékmozgatást is biztosítania kell. Többszintes lakás vagy családi ház esetén a lakóhelyiségen belül emeletre nem szállítunk. A szállító sem összeszerelést, illetve beüzemelést, sem régi készülék leszerelést, sem bútormozgatást nem végezhet, mert az ebből eredő esetleges károkért az alvállalkozó, illetve az M&M Lakberendező Kft. felelősséget nem vállal. A már leszerelt régi készüléket kizárólag megsemmisítés céljából tudjuk elszállítani, vevő által választott más címre átszállítást nem áll módunkban vállalni.

Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli, utóbbi abban az esetben is, ha az első kiszállítás a szállítási érték alapján díjmentes. Ugyancsak ez a szállítási díj érvényes a vásárlástól való elállás esetén is, amennyiben a megrendelt készülék visszaszállítását az M&M Lakberendező Kft. végzi.

 

Adatvédelem

Az M&M Lakberendező Kft. elkötelezi magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az M&M Lakberendező Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az M&M Lakberendező Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az M&M Lakberendező Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.

 

Panaszkezelés

A panaszügyintézés helye az M & M Lakberendező Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) 7100 Szekszárd, Szent László u. 22. fszt. 1. szám alatti telephelye.

A panasz bejelentésének módjai:

- szóbeli panasz:

 1. személyesen a fent megjelölt telephelyen az alábbi nyitvatartási időben:

            Hétfő – Péntek 9.00 - 17.00

            Szombat: 9.00 - 12.00

 1. telefonon a 06-74/510-066 telefonszámon hétfőtől péntekig 9.00 – 17.00 óráig;

- írásbeli panasz

 1. személyesen vagy meghatalmazottja 7100 Szekszárd, Szent László u. 22. fszt. 1. szám alatti telephelyen átadott irat útján;
 2. postai úton: 7100 Szekszárd, Szent László utca 22. 1. em. 2.;
 3. elektronikus levélben: mmlakberendezes@gmail.com;

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

1. Szóbeli panasz

A szóbeli – ideértve a személyesen, telefonon tett – panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint orvosoljuk, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. A telefonon közölt szóbeli panaszt egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti, melyről a panaszjegyzőkönyv rögzítése során az ügyintéző ad felvilágosítást. Amennyiben Ön a szóbeli (személyes, telefonos) panasz kezelésével nem ért egyet, illetve amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és Önnek az azzal kapcsolatos álláspontjáról az ügyintéző jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja,telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát, a panaszra adott válasszal együtt küldjük meg az Ön részére. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ a közlést követő 30 (harminc) napon belül küldjük meg.

A jegyzőkönyv tartalmi elemei:

ügyfél neve:

ügyfél lakcíme, levelezési címe:

előterjesztés helye, ideje, módja:

panasz részletes leírása, valamennyi kifogás elkülönítetten történő rögzítése:

szerződés azonosító száma:

bemutatott iratok és egyéb dokumentumok jegyzéke:

a panaszt felvevő személy és az ügyfél aláírása:

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje:

a panasszal érintett szolgáltató neve, címe:

2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő 30 (harminc) napon belül küldjük meg az Ön részére.

Adatkezelés

A panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérhetjük Öntől: név, szerződés azonosító szám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, a fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.                    Az eljárásra főszabály szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Tolna Megyei Békéltető Testület, címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.,Telefonszáma: 06 74 411-661, E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

A fentiek mellet a fogyasztó a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél panaszának benyújtását követően, jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
 • a panasz benyújtásának időpontját
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését
 • a panasz megválaszolásának időpontját

A panaszt és az arra adott választ 3 (három) évig őrizzük meg.

 

Online vitarendezési platform igénybevételének lehetősége

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, kizárólag online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban igénybe veheti az online vitarendezés fent részletezett eszközét is.

Az online vitarendezési platform honlapja:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A platformon regisztrációt követően a Vállalkozás e-mail címének (mmlakberendezes@gmail.com) megadása mellett küldhető be panasz. A felhasználói útmutató az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

 

 

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az M & M Lakberendező Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A fent megjelölt kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különleges szabályokról, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról szóló tájékoztatás

 

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében:

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (pl. interneten keresztül történő vásárlás).

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélkül elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet:

(i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

(ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhat.

3. A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

4. A fogyasztó elállási jogát:

a) a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5. Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására vonatkozóhatáridő lejárta előtt elküldi.

6. Az M & M Lakberendező Kft. kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől az M & M Lakberendező Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az M & M Lakberendező Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az M & M Lakberendező Kft. mindaddig visszatarthatja a fenti bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az M & M Lakberendező Kft.-t nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7. A fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az M & M Lakberendező Kft.-nek vagy a M & M Lakberendező Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az M & M Lakberendező Kft. vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az M & M Lakberendező Kft. vállalta e költség viselését. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az M & M Lakberendező Kft. saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

8. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

9. Felhívjuk figyelmét, hogy a Kormányrendelet 29. §-a kivételeket határoz meg a fent bemutatott elállási, illetve felmondási jogok alól, példaként említve az alábbiakat:

 A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20.§ szerint elállási, illetve felmondási jogát

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Kormányrendelet az alábbi linken érhető el:https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

10. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló                2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Elérhetőségeinket az „Impresszum / Rólunk” fülben találja.

 

 

 

 

 

 1. számú Melléklet

 

Elállási /felmondási nyilatkozat minta

 

 

M & M Lakberendező Kft.

7100 Szekszárd, Szent László utca 22. 1. em. 2.

 

Telefon: 06-74/510-066

E-mail:mmlakberendezes@gmail.com

 

 

Tisztelt Cím!

 

Alulírott ……………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Áru megnevezése: ……………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………….………………..

 

Megrendelés (szerződéskötés) időpontja:  ………………………………………………………...

Áru átvételének időpontja: …………………………………………………...…………………...

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) anyja neve: ………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) születési helye és ideje: ……………………………………………….…………...

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………...…………

 

 

 

 

-----------------------------------

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt 20…év…………. hónap … nap